ΕΠΛ606 : Δκτυα Υπολογιστν και το Διαδκτυο

Ακαδημακ τος 2019 - 2020, Χειμεριν Εξμηνο

Week
Subject
1
  • Καλωσορσατε στο εργαστριο των δικτων.  Σε αυτ το εργαστριο θα χρησιμοποισουμε τον προσομοιωτ  OPNET Modeler για να σας βοηθσουμε να κατανοσετε καλυτρα τις θεωρητικς ννοιες που διδσκεστε στις διαλξεις.

2
Intro to OPNET Modeler Part 1
3
Intro to OPNET Modeler Part 2
  • How to build a network on Riverbird Modeler
4
Routing
5
6
7
8
  • Q/A
9
10
11
 
12
 
13
 

 

University of Cyprus, Department of Computer Science, © 2019