Πρόγραμμα Μαθημάτων

-->
Ημερομηνίες Περιγραφή Μαθήματος
Δευτέρα - 07/09/20
(Τμήμα 2: 13:30-15:00,
Τμήμα 1: 15:00 - 16:30)
Διάλεξη 0:
Συμβόλαιο μαθήματος και οδηγίες, Εισαγωγή
Τετάρτη - 09/09/20
(Τμήμα 2: 14:00-15:00,
Τμήμα 1: 15:00 - 16:00)
Διάλεξη 1:
Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού (μέρος 1)
[διάλεξη αναπλήρωσης]
Πέμπτη - 10/09/20
Διάλεξη 2:
Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού (μέρος 2)
Δευτέρα - 14/09/20 ή Πέμπτη - 17/09/20
Εργαστήριο:
Επισκόπηση εργαλείων εργαστηρίου
Δευτέρα - 14/09/20
Διάλεξη 3:
Μοντέλα κύκλου ζωής λογισμικού (μέρος 1)

Τετάρτη  - 16/09/20
Φροντιστήριο 1:
Παρουσίαση έργων, επίλυση αποριών
Πέμπτη - 17/09/20
Διάλεξη 4:
Μοντέλα κύκλου ζωής λογισμικού (μέρος 2)
Δευτέρα - 21/09/20
Διάλεξη 5:
Μηχανική απαιτήσεων (μέρος 1)
Δευτέρα - 21/09/20 ή Πέμπτη 24/09/20
Εργαστήριο:
Παραδείγματα έργων και μοντέλα κύκλου ζωής
Τετάρτη  - 23/09/20
Διαδικτυακές συναντήσεις με ομάδες
Πέμπτη - 23/09/20
- (έχει γίνει αναπλήρωση)
Δευτέρα - 28/09/20
Διάλεξη 6:
Μηχανική απαιτήσεων (μέρος 2)

Δευτέρα - 28/09/20
Εργαστήριο - Απορίες έργων και τεχνικά θέματα
Τετάρτη  - 30/09/20
Φροντιστήριο:
Φάση 1 εργασίας
Πέμπτη - 01/10/20
Αργία
Δευτέρα - 05/10/20
Διάλεξη 7:
Προγραμματισμός Έργου και Διαχείριση Κινδύνων (μέρος 1)
Δευτέρα - 05/10/20 ή Πέμπτη 08/10/20
Εργαστήριο - MS Project tool
Τετάρτη  - 07/10/20
Φροντιστήριο:
Σύντομες παρουσιάσεις συναντήσεων με πελάτες
Πέμπτη - 08/10/20
Διάλεξη 8:
Προγραμματισμός Έργου και Διαχείριση Κινδύνων (μέρος 2)

Δευτέρα - 12/10/20
Διάλεξη 9:
Μοντελοποίηση Συστήματος (μέρος 1)
Δευτέρα - 12/10/20 ή Πέμπτη 15/10/20
Εργαστήριο - Modelio (use case diagrams)
Τετάρτη  - 14/10/20
Φροντιστήριο:
Φάση 2 εργασίας
Πέμπτη - 15/10/20
Διάλεξη 10:
Μοντελοποίηση Συστήματος (μέρος 2)

Δευτέρα - 19/10/20
Διάλεξη 11:
Μοντελοποίηση Συστήματος (μέρος 3)
Δευτέρα - 19/10/20 ή Πέμπτη 22/10/20/20
Εργαστήριο (διαγράμματα κλάσεων)
Τετάρτη  - 21/10/20
Φροντιστήριο:
Παραδείγματα UML και σύντομη επανάληψη
Πέμπτη - 22/10/20
Διάλεξη 12:
Μοντελοποίηση Συστήματος (μέρος 4)
Σάββατο - 24/10/2020
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Δευτέρα - 26/10/20
Διάλεξη 13:
Αρχιτεκτονική λογισμικού (μέρος 1)
Δευτέρα - 26/10/20 ή Πέμπτη 29/10/20/19
Εργαστήριο (δυναμικά διαγράμματα)
Τετάρτη  - 28/10/20
ΑΡΓΙΑ
Πέμπτη - 29/10/20
Διάλεξη 14:
Αρχιτεκτονική λογισμικού (μέρος 2)
Δευτέρα - 02/11/20
Διάλεξη 15:
Πρωτοτυποποίηση
Δευτέρα - 02/11/20 ή Πέμπτη 05/11/20/20
Εργαστήριο (δυναμικά διαγράμματα)
Τετάρτη  - 04/11/20
Φροντιστήριο:
Φάση 3 και φάση 4 εξαμηνιαίας εργασίας
Πέμπτη - 05/1120
Διάλεξη 16:
Χρήσιμα Εργαλεία Ανάπτυξης (μέρος 1)
Δευτέρα - 09/11/20
Διάλεξη 17:
Χρήσιμα Εργαλεία Ανάπτυξης (μέρος 2)

Δευτέρα - 09/11/20 ή Πέμπτη 12/11/20
Εργαστήριο (Android εφαρμογές)
Τετάρτη  - 11/11/20
Φροντιστήριο:
Εξαμηνιαία εργασία
Πέμπτη - 12/11/20
Διάλεξη 18:
Σχεδίαση και Υλοποίηση (μέρος 1)

Δευτέρα - 16/11/20
Διάλεξη 19:
Σχεδίαση και Υλοποίηση (μέρος 2)

Δευτέρα - 18/11/20
Εργαστήριο (HTML, CSS, διαδικτυακές εφαρμογές)
Τετάρτη  - 18/11/20
Φροντιστήριο:
Συναντήσεις για 4η φάση
Πέμπτη - 19/11/20
Διάλεξη 20:
Αλγοριθμική Διαφάνεια (guest lecture: Στέλλα Κλεάνθους)
Δευτέρα - 23/11/20
Διάλεξη 21:
Έλεγχος Λογισμικού (μέρος 1)

Δευτέρα - 23/11/20 ή Πέμπτη 26/11/20
Εργαστήριο (Eργαλεία προγραμματισμού, μοτίβα)
Τετάρτη  - 25/11/20
Φροντιστήριο:
Συναντήσεις για 4η φάση
Πέμπτη - 26/11/20
Διάλεξη 22:
Έλεγχος Λογισμικού (μέρος 2)

Δευτέρα - 30/11/20
Διάλεξη 23:
Συντήρηση Λογισμικού

Τετάρτη  - 2/12/20
Φροντιστήριο:
Επανάληψη
Πέμπτη - 3/12/20
Διάλεξη 24:
Παρουσιάσες πρωτοτύπων (πιθανότατα)