Πρόγραμμα Μαθημάτων

Ημερομηνίες Περιγραφή Μαθήματος
Δευτέρα - 02/09/19
(Τμήμα 2: 13:30-15:00,
Τμήμα 1: 15:00 - 16:30)
Διάλεξη 0:
Συμβόλαιο μαθήματος και οδηγίες
Τετάρτη - 04/09/19
(Τμήμα 2: 14:00-15:00,
Τμήμα 1: 15:00 - 16:00)
Διάλεξη 1:
Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού (μέρος 1)
[διάλεξη αναπλήρωσης]
Πέμπτη - 05/09/19
Διάλεξη 2:
Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού (μέρος 2)
Δευτέρα - 09/09/19
Εργαστήριο:
Επισκόπηση εργαλείων εργαστηρίου
Δευτέρα - 09/09/19
Διάλεξη 3:
Μοντέλα κύκλου ζωής λογισμικού (μέρος 1)

Τετάρτη  - 11/09/19
Φροντιστήριο 1:
Παραδείγματα προηγούμενων έργων
Πέμπτη - 12/09/19
Διάλεξη 4:
Μοντέλα κύκλου ζωής λογισμικού (μέρος 2)
Δευτέρα - 16/09/19
Διάλεξη 5:
Μηχανική απαιτήσεων (μέρος 1)
Δευτέρα - 16/09/19
Εργαστήριο:
Παραδείγματα έργων και μοντέλα κύκλου ζωής
Τετάρτη  - 18/09/19
-
Πέμπτη - 19/09/19
-
Δευτέρα - 23/09/19
Διάλεξη 6:
Μηχανική απαιτήσεων (μέρος 2)

Δευτέρα - 23/09/19
Εργαστήριο
Τετάρτη  - 25/09/19
Φροντιστήριο:
Φάση 1 εργασίας
Πέμπτη - 26/10/19
Διάλεξη 7:
Προγραμματισμός Έργου και Διαχείριση Κινδύνων (μέρος 1)
Δευτέρα - 30/09/19
Διάλεξη 8:
Προγραμματισμός Έργου και Διαχείριση Κινδύνων (μέρος 2)

Δευτέρα - 30/09/19
Εργαστήριο
Τετάρτη  - 02/09/19
Φροντιστήριο:
Σύντομες παρουσιάσεις συναντήσεων με πελάτες
Πέμπτη - 03/10/19
Διάλεξη 9:
Μοντελοποίηση Συστήματος (μέρος 1)
Δευτέρα - 07/10/19
Διάλεξη 10:
Μοντελοποίηση Συστήματος (μέρος 2)

Δευτέρα - 07/10/19
Εργαστήριο
Τετάρτη  - 09/10/19
Φροντιστήριο:
Φάση 2 εργασίας
Πέμπτη - 10/10/19
Διάλεξη 11:
Μοντελοποίηση Συστήματος (μέρος 3)
Δευτέρα - 14/10/19
-
Δευτέρα - 14/10/19
Εργαστήριο
Τετάρτη  - 16/10/19
-
Πέμπτη - 17/10/19
Διάλεξη 12:
Μοντελοποίηση Συστήματος (μέρος 4)
Δευτέρα - 21/10/19
Διάλεξη 13:
Αρχιτεκτονική λογισμικού (μέρος 1)

Δευτέρα - 21/10/19
Εργαστήριο
Τετάρτη  - 23/10/19
Φροντιστήριο:
Επανάληψη για ενδιάμεση εξέταση
Πέμπτη - 24/10/19
Διάλεξη 14:
Αρχιτεκτονική λογισμικού (μέρος 2)
Σάββατο - 26/10/19
Ενδιάμεση εξέταση (16:00)
Δευτέρα - 28/10/19
Αργία
Δευτέρα - 28/10/19
Αργία
Τετάρτη  - 30/10/19
Φροντιστήριο:
Φάση 3 εξαμηνιαίας εργασίας
Πέμπτη - 31/10/19
Διάλεξη 15:
Πρωτοτυποποίηση
Δευτέρα - 04/11/19
Διάλεξη 16:
Χρήσιμα Εργαλεία Ανάπτυξης (μέρος 1)

Δευτέρα - 04/11/19
Εργαστήριο
Τετάρτη  - 06/11/19
Φροντιστήριο:
Σύντομες παρουσιάσεις εξαμηνιαίας εργασίας
Πέμπτη - 07/11/19
Διάλεξη 17:
Χρήσιμα Εργαλεία Ανάπτυξης (μέρος 2)
Δευτέρα - 11/11/19
Διάλεξη 18:
Σχεδίαση και Υλοποίηση (μέρος 1)

Δευτέρα - 11/11/19
Εργαστήριο
Τετάρτη  - 13/11/19
Φροντιστήριο:
Αποτελέσματα ενδιάμεσης εξέτασης
Πέμπτη - 14/11/19
Διάλεξη 19:
Σχεδίαση και Υλοποίηση (μέρος 2)
Δευτέρα - 18/11/19
Διάλεξη 20:
Έλεγχος Λογισμικού (μέρος 1)

Δευτέρα - 18/11/19
Εργαστήριο
Τετάρτη  - 20/11/19
Φροντιστήριο:
Πρωτότυπα
Πέμπτη - 21/11/19
Διάλεξη 21:
Έλεγχος Λογισμικού (μέρος 2)
Δευτέρα - 25/11/19
Διάλεξη 22:
Συντήρηση Λογισμικού

Δευτέρα - 25/11/19
Εργαστήριο
Τετάρτη  - 27/11/19
Φροντιστήριο:
Παρουσιάσεις πρωτοτύπων
Πέμπτη - 28/11/19
Διάλεξη 23:
Επανάληψη