Ανακοινώσεις

  1. Φροντιστήρια θα γίνονται από την 1η εβδομάδα. Εργαστήρια από τη 2η εβδομάδα. Όλες οι υπόλοιπες ανακοινώσεις θα γίνονται μέσω του moodle.