Ανακοινώσεις

  1. Η ενδιάμεση εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, 9:00-11:00.
  2. Φροντιστήρια θα γίνονται από την 1η εβδομάδα. Εργαστήρια από τη 2η εβδομάδα. Όλες οι υπόλοιπες ανακοινώσεις θα γίνονται μέσω του moodle.