ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Πληροφορικής

 

ΕΠΛ 601: Κατανεμημένα Συστήματα

Χειμερινό Εξάμηνο 2022

 

Διδάσκων:

Καθηγητής Χρύσης Γεωργίου

Γραφείο:

ΘΕΕ01 016, Πανεπιστημιούπολη

Τηλέφωνο:

22 89 2745

Ηλ. Ταχυδρομείο:

chryssis@ucy.ac.cy

Πρ. Ιστοσελίδα:

http://www.cs.ucy.ac.cy/~chryssis/

Διαλέξεις & Φροντιστήριο:

Τρίτη 16:30 – 19:30, ΘΕΕ01 202

Τρίτη 19:30 - 20:30, ΘΕΕ01 202  

Εργαστήριο:

Δευτέρα 16:30 – 18:00, ΘΕΕ01 103 (Γιώργος Χ"Πολλάς)  

Ώρες Γραφείου:

Τρίτη 14:30-16:30 ή με ραντεβού

Περιεχόμενο

Η ιστοσελίδα του μαθήματος βρίσκεται στο Blackboard

 

Ó Χρύσης ΓεωργίουΣεπτέμβριος 2022