Μαθησιακές Τεχνολογίες & Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

  Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής Εαρινό Εξάμηνο, 2004-2005  
 
Ανακοινώσεις
Βαθμολογία
Βιβλιογραφία - Πηγές
Εργασίες -Ασκήσεις
Θέματα Εργασίων Εξαμήνου
Θέματα Παρουσιάσεων
Συμβόλαιο
Φροντιστήριο
Χρονοδιάγραμμα
 
Μαθησιακό Υλικό
 


Γενικές Πληροφορίες Μαθήματος

Διδάσκων:   Νικόλας Τσαπατσούλης, Ph.D
e-mail:   nicolast@ucy.ac.cy
Τηλέφωνο:   (+357) 2289 2746
Γραφείο:   ΘΕΕ 01 B118, Πανεπιστημιούπολη
Ώρες Γραφείου:   Τρίτη: 14:00 - 16:00
     
Διαλέξεις:   Τρίτη, Παρασκευή: 18:00 - 19:30
Αίθουσα:   ΘΕΕ01 147
     
Φροντιστήριο:   Τρίτη, 19:30 - 21:00
Αίθουσα:   ΘΕΕ01 201
     
Βοηθός Εργαστηρίου:   Ανδρέας Ευθυμίου
e-mail:   cs99ae1@ucy.ac.cy
     
Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2005  
Nicolas Tsapatsoulis © All rights reserved