Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

  Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής Χειμερινό Εξάμηνο, 2004-2005  
 
Ανακοινώσεις
Βαθμολογία
Βιβλιογραφία - Πηγές
Γλωσσάριο Όρων
Εργασίες
Θέματα Εργασίων Εξαμήνου
Συμβόλαιο
Χρονοδιάγραμμα Διαλέξεων
Φροντιστήριο
 
Μαθησιακό Υλικό
 ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

Διδάσκων:   Νικόλας Τσαπατσούλης, Ph.D
e-mail:   nicolast@ucy.ac.cy
Τηλέφωνο:   (+357) 2289 2746
Γραφείο:   ΘΕΕ 01 B118, Πανεπιστημιούπολη
Ώρες Γραφείου:   Τρίτη: 14:00 - 15:00, 16:30 - 18:00
     
Διαλέξεις:   Τρίτη, Παρασκευή: 18:00 - 19:30
Αίθουσα:   ΧΩΔ01 101
     
Εργαστήριο:   Παρασκευή, 13:30 - 15:00
Αίθουσα:   ΘΕΕ01 Β121
     
Βοηθός Εργαστηρίου:   Ανδρέας Ευθυμίου
e-mail:   cs99ae1@ucy.ac.cy
     
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2004  
Nicolas Tsapatsoulis © All rights reserved