Συστήματα Πολυμέσων

  Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής Χειμερινό Εξάμηνο, 2004-2005  
 
Ανακοινώσεις
Βαθμολογία
Βιβλιογραφία - Πηγές
Γλωσσάριο Όρων
Εργασίες -Ασκήσεις
Θέματα Εργασίων Εξαμήνου
Θέματα Παρουσιάσεων
Συμβόλαιο
Φροντιστήριο
Χρονοδιάγραμμα
 
Μαθησιακό Υλικό
 


ΕΠΛ 422: Συστήματα Πολυμέσων

Διδάσκων:   Νικόλας Τσαπατσούλης, Ph.D
e-mail:   nicolast@ucy.ac.cy
Τηλέφωνο:   (+357) 2289 2746
Γραφείο:   ΘΕΕ 01 B118, Πανεπιστημιούπολη
Ώρες Γραφείου:   Τρίτη: 14:00 - 15:00, 16:30 - 18:00
     
Διαλέξεις:   Τρίτη, Παρασκευή: 15:00 - 16:30
Αίθουσα:   ΧΩΔ01 101
     
Εργαστήριο:   Τετάρτη, 14:00 - 16:00
Αίθουσα:   ΘΕΕ01 201
     
Βοηθός Εργαστηρίου:   Δέσποινα Μιχαήλ
e-mail:   cs99dm1@cs.ucy.ac.cy
     
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2004  
Nicolas Tsapatsoulis © All rights reserved