• Διδάσκων: Νικολάου Νικόλας, Ειδικός Επιστήμονας
 • Γραφείο: Β109, Κτήριο ΘΕΕ 01
 • Τηλέφωνο: 22 89 27 57
 • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομέιο:
   nicolasn@cs.ucy.ac.cy 
 • Ώρες Γραφείου: Τετάρτη 10:00 – 12:00 (ή κατόπιν συννενοήσεως)
 • Διαλέξεις και Φροντιστήριο:
  • Δευτέρα & Πέμπτη, 12:00 – 13:30, ΘΕΕ 01, 146 (διάλεξη)
  • Τρίτη 8:00 - 9:00 (φροντιστήριο)
 • Διδακτικός Βοηθός: Ιωάννης Μαρκουλλής (imarco01@cs.ucy.ac.cy)

Περιγραφή Μαθήματος

Τυπικά μοντέλα κατανεμημένου υπολογισμού: κοινόχρηστη μνήμη έναντι ανταλλαγής μηνυμάτων, ντετερμινισμός έναντι τυχαιοποίησης, συγχρονισμός, ασυγχρονισμός και πραγματικός χρόνος. Σχεδίαση και ανάλυση κατανεμημένων αλγορίθμων και αποτελέσματα αδυνάτου/απίθανου για θεμελιώδη προβλήματα όπως αμοιβαίος αποκλεισμός, συμφωνία, εκλογή προέδρου, κατασκευή δέντρων επικάλυψης, διαμοιρασμό πόρων, κατανεμημένη κοινόχρηστη μνήμη. Ανοχή αλγορίθμων σε σφάλματα: τύπος σφαλμάτων, μέγεθος σφαλμάτων. Τυπικές μέθοδοι απόδειξης των κατανεμημένων αλγορίθμων και έμφαση σε άνω και κάτω φράγματα χρόνου, μνήμης και μηνυμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το Συμβόλαιο του μαθήματος.


Νικόλας Νικολάου © 2013