ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Πληροφορικής

 

ΕΠΛ 236: Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

 

Διδάσκων:

Καθηγητής Χρύσης Γεωργίου

Γραφείο:

ΘΕΕ01 016, Πανεπιστημιούπολη

Τηλέφωνο:

22 89 2745

Ηλ. Ταχυδρομείο:

chryssis@ucy.ac.cy

Πρ. Ιστοσελίδα:

http://www.cs.ucy.ac.cy/~chryssis/

Μέχρι το Εαρινό εξάμηνο του 2017, το μάθημα είχε κωδικό ΕΠΛ 336 και απευθυνόταν σε τριτοετείς φοιτητές. Με την αλλαγή του Προγράμματος Σπουδών, το μάθημα πλέον προσφέρεται σε δευτεροετείς φοιτητές με τον κωδικό ΕΠΛ 236.

Περιεχόμενο

Η ιστοσελίδα του μαθήματος βρίσκεται στο Blackboard