ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΛ 412 Λογική στην Πληροφορική
Χειμερινό Εξάμηνο 2019
Instructor:
Anna Philippou
Office:
FST01-105
Telephone:
22 892699
E-mail:
annap@cs.ucy.ac.cy
Lectures:
Tuesday and Fridays, 10:30 - 12:00
Τutorials:
Wednesdays, 12:00 - 13:00
Office hours:
Wednesdays, 10:00 - 12:00 (starting 25 September)
Announcements
Class Notes
Solutions
Course Schedule
Tutorials
Class Contract
Assignments
Related Links

Information relevant to the course will be disseminated through this page on a regular basis. Please visit it frequently.