Διαδικαστικές πληροφορίες

Στόχοι:

Οι στόχοι του μαθήματος είναι:


Περιεχόμενο:
Το βασικό περιεχόμενο του μαθήματος αφορά την πλήρη υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος λογισμικού. Οι φοιτητές εργάζονται σε ομάδες. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εμπεδώσουν τεχνικές καλού προγραμματισμού και βελτιστοποίησης κώδικα, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: δημιουργία και συντήρηση εκδόσεων, εργαλεία διαχείρισης, ποιοτικός έλεγχος κώδικα και δοκιμές, απόδοση και ασφάλεια, εργαλεία τεκμηρίωσης.

Γενικές πληροφορίες


Επικοινωνία


Ενδιάμεση Εξέταση


Τελικη Εξέταση