ΕΠΛ324 Επικοινωνίες και Δίκτυα

Χειμερινό Εξάμηνο 2023

Στόχος Μαθήματος

Το μάθημα αυτό είναι ένα εισαγωγικό μάθημα σε Δίκτυα Υπολογιστών σε προπτυχιακό επίπεδο. Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι η κατανόηση και χρήση των εννοιών που σχετίζονται με τα επουσιώδη θέματα στα Δίκτυα Υπολογιστών και το Διαδίκτυο.

Περιεχόμενο

Ασχολείται με: θεμελιώσεις στα δίκτυα επικοινωνιών, πρωτόκολλα, τοπικά δίκτυα και δίκτυα ευρείας περιοχής. Ανοικτά συστήματα όπως το Διαδίκτυο. Έννοιες που σχετίζονται με το Ίντερνετ. TCP / IP σουίτα πρωτοκόλλων: Επίπεδο Εφαρμογών, Επίπεδο Μεταφοράς, Επίπεδο Δικτύων και Δρομολόγηση, Επίπεδο Σύνδεσης. Αξιολόγηση δικτύων και πρωτοκόλλων.

Πληροφορίες Μαθήματος

Επικοινωνία:
Επικ. Καθ. Βάσος Βασιλείου
ΘΕΕ 1, Β114
<first name.last name>@ucy.ac.cy

Ώρα και Τοποθεσία Διαλέξεων:
Δευτέρα/Πέμπτη, 10:30-12:00,
ΘΕΕ01 108

Ώρες Γραφείου:
Δευτέρα/Πέμπτη, 12:00πμ-13:00μμ

Υπεύθυνος Εργαστηρίων:
Δρ. Γιάννος Μυλωνάς

Κώδικας Τιμής

Αναμένεται ότι οι φοιτητές θα ακολουθούν τους Κανονισμούς και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου. Ηθική και ειλικρινής συμπεριφορά αναμένεται καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Όλες οι περιπτώσεις ύποπτης συμπεριφοράς θα παραπέμπονται στο Τμήμα και στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Η αντιγραφή ή η προσπάθεια αντιγραφής μεταξύ φοιτητών σε εξετάσεις ή εργασίες, απαγορεύεται αυστηρά. Τυχούσες αντιγραφές θα συνεπάγονται την αποπομπή των αναμεμιγμένων φοιτητών από την τάξη, τον μηδενισμό του βαθμού τους στις εν λόγω εξετάσεις ή εργασίες και την καταγγελία τους στο Συμβούλιο του Τμήματος για την εφαρμογή περαιτέρω πειθαρχικών κανόνων.

Συμβόλαιο Μαθήματος

Προαπαιτούμενα

ΕΠΛ131 Αρχές Προγραμματισμού

Βιβλιογραφία

  • "Computer Networking -- A Top-Down Approach Featuring the Internet" – Eigth Edition, James F. Kurose and Keith W. Ross

Αξιολόγηση

  • 30% Ασκήσεις και Εργαστήριο
  • 25% Ενδιάμεση Εξέταση
  • 45% Τελική Εξέταση

Οι φοιτητές θα παρακολουθούν το μάθημα μέσω της πλατφόρμας Moodle.

Εκεί φιλοξενείται όλο το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και οι ανακοινώσεις που σχετίζονται με το μάθημα.