ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 241: Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων

Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013, Εαρινό Εξάμηνο

Διδάσκων Καθηγητής:
Κλεάνθης Νεοκλέους, PhD
Γραφείο:
ΘΕΕ01-205, Πανεπιστημιούπολη
Τηλέφωνο:
+357-22 892671
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
kleneokl@cs.ucy.ac.cy
Ώρες γραφείου:
Δευτέρα και Πέμπτη,12:00- 13:00
Διαλέξεις:
Δευτέρα και Πέμπτη, 15:00 - 16:30, ΧΩΔ02, Β204
Εργαστήρια:
Ακροατήριο Α: Τετάρτη 08:00 10:00, ΘΕΕ-01, Β121
Ακροατήριο B: Τετάρτη 10:00 12:00, ΘΕΕ-01, Β121

Ακροατήριο Γ: Τετάρτη 12:00 14:00, ΘΕΕ-01, Β121
Βοηθός Διδασκαλίας:
Γιώργος Χατζηπολλάς, ΕΕΠ
Επικοινωνία

ΟΕΔ01-B205, Πανεπιστημιούπολη
+357-22 893932
hpollas@ucy.ac.cy

Σχετικές πληροφορίες του μαθήματος δίδονται, μέσω εικονικού μαθησιακού περιβάλλοντος, με τη χρήση του λογισμικού Blackboard e-Education platform.

University of Cyprus, Department of Computer Science, © 2015