Γενικές Πληροφορίες

Όλες σχεδόν οι ειδικότητες της Πληροφορικής και της τεχνολογίας γενικότερα συγκαταλέγονται στα κορυφαία και πιο περιζήτητα επαγγέλματα του παρόντος. Πρόκειται για έναν τομέα που συνεχίζει να εξελίσσεται ραγδαία και αναμένεται να δημιουργήσει ακόμη περισσότερες θέσεις εργασίας στο μέλλον. Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να κάνει στους προπτυχιακούς φοιτητές μια ανασκόπηση των δυνατοτήτων και του αντίκτυπου που έχει η Πληροφορική στη σύγχρονη κοινωνία,  των σημαντικότερων ερευνητικών θεμάτων και άλλων δραστηριοτήτων του τομέα της Πληροφορικής και να τους κατατοπίσει για διάφορα ζητήματα επαγγελματικού και επιστημονικού προσανατολισμού και μεταπτυχιακών σπουδών. Επιπρόσθετά, στο μάθημα αυτό θα γίνει μια σύνοψη των τεχνολογικών υποδομών του Πανεπιστημίου Κύπρου που μπορούν να αξιοποιήσουν οι φοιτητές για διεξαγωγή της ερευνητικής διαδικασίας για την παραγωγή επιστημονικού έργου.

 

Διαλέξεις: Παρασκευή, 14:30-16:30, Κτήριο ΧΩΔ02 Αίθουσα Β205

Διδάσκων: Δρ. Χριστιάνα Ιωάννου

Email: ioannou.christiana@ucy.ac.cy

Ιστοσελίδα Μαθήματος: https://blackboard.ucy.ac.cy/

Εξάμηνο: Εαρινό Εξάμηνο 2023 - 2024

 


Στόχοι Μαθήματος

Οι βασικοί στόχοι αυτού του μαθήματος είναι οι ακόλουθοι:

  • Προσανατολισμός των  προπτυχιακών φοιτητών σε σπουδές στον χώρο της Πληροφορικής, για εξειδίκευση σέ κάποιο τομέα της πληροφορικής μέσω ενός μεταπτυχιακού. 
  • Προσανατολισμός των  προπτυχιακών φοιτητών σε διάφορες ειδικότητες του κλάδου, που θα τους εξασφαλίσουν απορρόφηση στην αγορά εργασίας με το πέρας των σπουδών τους.
  • Ενημέρωση για τα επαγγέλματα και τις εξειδικεύσεις της Πληροφορικής.
  • Κατανόηση της σημασίας και του αντίκτυπου που έχει η Πληροφορική στον σύγχρονο κόσμο.
  • Εξοικείωση με την ερευνητική διαδικασία και την παραγωγή ερευνητικού έργου.

 

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

  • Παρουσίαση της ερευνητικής διαδικασίας για την παραγωγή επιστημονικού έργου.
  • Παρουσίαση υποδομών και υπηρεσιών Πληροφορικής που είναι διαθέσιμες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για διεξαγωγή της ερευνητικής διαδικασίας για την παραγωγή επιστημονικού έργου.
  • Προσανατολισμός των φοιτητών σχετικά με τα τελευταία δύο έτη σπουδών στο Τμήμα Πληροφορικής (οδηγός σπουδών, ιστοσελίδα, φοιτητική γωνιά), τις προσφερόμενες κατευθύνσεις σπουδών, μαθήματα επιλογής, θέματα εξειδίκευσης, μεταπτυχιακές σπουδές.
  • Ανασκόπηση των σημαντικότερων ερευνητικών θεμάτων και άλλων δραστηριοτήτων του τομέα της Πληροφορικής.
  • Επιστημονικός και Επαγγελματικός προσανατολισμός των φοιτητών και διασύνδεση με τη βιομηχανία.

 

Τρόπος Διδασκαλίας

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν σειρά διαλέξεων και ομιλιών από αξιόλογους ερευνητές, ακαδημαϊκούς και στελέχη εταιρειών, με θέματα  που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα περιοχών της πληροφορικής και των βασικών περιοχών της. Επιπρόσθετα οι φοιτητές αναμένεται να ζητηθούν να παρακολουθήσουν οπτικογραφημένες διαλέξεις από το Διαδίκτυο, να μελετήσουν άρθρα και να συγγράψουν μελέτες σε θέματα που θα ζητηθούν στη διάρκεια του μαθήματος. Το μάθημα αποτελείται από εβδομαδιαίες διαλέξεις των 2 ωρών.