ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 111: Διακριτές Δομές στην Πληροφορική

Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014, Χειμερινό Εξάμηνο

Διδάσκων Καθηγητής:
Κάκας Αντώνης, Καθηγητής
Γραφείο:
ΘΕΕ01-111, Πανεπιστημιούπολη
Τηλέφωνο:
+357-22 892706
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
antonis[AT]cs.ucy.ac.cy
Ώρες γραφείου:
ΤΒΑ
Διαλέξεις:
Δευτέρα και Πέμπτη, 10:30 - 12:00, ΧΩΔ01, 108
Φροντιστήριο:
Τετάρτη 12:00 - 14:00
Βοηθός Διδασκαλίας:
Γιώργος Χατζηπολλάς, ΕΕΠ
Επικοινωνία

ΟΕΔ01-Β205 Πανεπιστημιούπολη
+357-22 893932
hpollas[AT]cs.ucy.ac.cy
Ώρες Γραφείου: ΤΒΑ

Σχετικές πληροφορίες του μαθήματος δίδονται, μέσω εικονικού μαθησιακού περιβάλλοντος, με τη χρήση του λογισμικού Blackboard e-Education platform.

University of Cyprus, Department of Computer Science, © 2009