Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του μαθήματος ΕΠΛ033, Εισαγωγή στον Προγραμματισμό για Μηχανικούς

Σκοπός είναι η διδασκαλία των βασικών αρχών του προγραμματισμού και την εφαρμογή αυτών μέσω της γλώσσας προγραμματισμού C. Η ύλη του μαθήματος καλύπτει τις έννοιες αλγόριθμος, πρόγραμμα και “σωστός προγραμματισμός”. Θα μελετηθούν τα στάδια επίλυσης ενός προβλήματος μέσω υπολογιστή και θα παρουσιαστούν τα στάδια κατασκευής ενός προγράμματος. Η γλώσσα C θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της λύσης στον υπολογιστή. Στα πλαίσια της διδασκαλίας της γλώσσας C, θα δοθεί η δομή ενός τυπικού προγράμματος και θα παρουσιαστούν βασικές εντολές της γλώσσας σχετικά με τη ροή προγράμματος (διακλάδωση, επανάληψη), την είσοδο/έξοδο δεδομένων και την κλήση υπορουτινών. Επίσης θα περιγραφούν βασικές και σύνθετες δομές δεδομένων που παρέχει η γλώσσα. Τα παραπάνω συνοδεύονται από παραδείγματα τόσο κατά τη διάρκεια των διαλέξεων όσο και κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων.

Συμβόλαιο Μαθήματος

Συμβόλαιο Μαθήματος download (.pdf)

Διδάσκοντες Μαθήματος

Διδάσκων Καθηγητής: Δρ. Μάριος Belk
Τηλέφωνο: +357 22 89 27 00
ΦΑΞ: +357 22 89 27 01
Γραφείο: 211 (2ος Όροφος), κτίριο ΘΕΕ01, Πανεπιστημιούπολη
Ηλ. Ταχυδρομείο: belk-AT-cs.ucy.ac.cy
Διαλέξεις: Δευτέρα, Πέμπτη 10:30-12:00 (Αίθουσα: ΧΩΔ01 - 102, Πανεπιστημιούπολη)
Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 14:00–16:00, ή κατόπιν συνεννοήσεως
Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Νάταλη Τεμενέ
Ηλ. Ταχυδρομείο: ntemen01-AT-cs.ucy.ac.cy
Εργαστήριο: A) Τετάρτη 16:00-18:00 (ΘΕΕ01 Αίθουσα Β103)
B) Τετάρτη 14:00-16:00 (ΘΕΕ01 Αίθουσα Β103)