Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του μαθήματος ΕΠΛ003 - Επιστήμη της Πληροφορικής και Πληροφορικά Συστήματα

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε φοιτητές που δεν ανήκουν στο Τμήμα Πληροφορικής και έχει σκοπό την προβολή και επεξήγηση βασικών αναγκών της επιστήμης της Πληροφορικής. Επιδιώκει τη μελέτη της δομής και χρήσης των υπολογιστών, μια ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις στο χώρο της Πληροφορικής καθώς και τις δυνατές εφαρμογές της σε διάφορους τομείς. Παράλληλα, επιχειρεί να δώσει στους φοιτητές άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι θα αποτελέσουν χρήστες των υπολογιστών στο δικό τους εργασιακό χώρο, την ευκαιρία να εκτιμήσουν τις δυνατότητες που τους προσφέρει η Πληροφορική. Μέσω των εργαστηριακών ασκήσεων, θα γίνει εξοικείωση των φοιτητών με διάφορα λογισμικά πακέτα, τα οποία θεωρούνται χρήσιμα στην ακαδημαϊκή κι επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Συμβόλαιο Μαθήματος

Συμβόλαιο Μαθήματος DOWNLOAD

Διδάσκοντες Μαθήματος

Διδάσκων Καθηγητής: Δημήτριος Κουζαπάς
Τηλέφωνο: +357 22 89 2742
Γραφείο: ΘΕΕ-01 - #Β120
Ηλ. Ταχυδρομείο: dimitrios.kouzapas-AT-cs.ucy.ac.cy
Ώρες Γραφείου: Θα ανακοινωθούν
Διαλέξεις: Τρίτη και Παρασκευή, 12:00 – 13:30, ΧΩΔ-02 #B211
Εργαστήριο: Α: Τρίτη, 13:30 – 15:30, ΘΕΕ-01 #Β123
Β: Παρασκευή, 13:30 – 15:30, ΘΕΕ-01 #Β123
Γ: Τετάρτη, 15:00 – 17:00, ΘΕΕ-01 #Β123
Υπεύθυνοι Εργαστηρίου:

Υπεύθυνος Βοηθός: Θα ανακοινωθεί
Βοηθοί Εργαστηρίου Α, Β & Γ: Θα ανακοινωθούν
Ώρες Γραφείου: Θα ανακοινωθούν